Myrtenobetong.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Butiken

 

• Öppet vardagar 16.00-18.00

    från maj -september

 

• 

 

• 

 

 

 

 

Välkommen till Myrten och Betong

 

 

 

Myrten och Betong är medlem i föreningen Romeleslingan,
19 småföretag som i samverkan har till syfte att skapa större möjligheter för gemensam marknadsföring, aktiviteter och bättre villkor.

Föreningen vill medverka till att synliggöra trakten kring Romeleåsen, som ett attraktivt och livskraftigt turistområde. Romeleslingans målsättning är att öka intresset för trakten i den egna bygden.

 

 

 

 

 

 

Myrten och krukor